Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Статті, прийняті до друку

Статті, прийняті до друку

Випуск 55

 1. Хімічна термінологія та номенклатура координаційної хімії
 2. Голуб О.
  С. хх-хх

 3. Закономірності розподілу за температурами плавлення і кипіння простих речовин та хімічних сполук і їх зв'язок з іншими фізико-хімічними параметрами
 4. Стандритчук О., Максін В.
  С. хх-хх

 5. Direct synthesis and crystal structure of bis(bromido-bis(1,10-phenanthroline)-copper(II)) nitroprusside dimethylformamide solvate
 6. Vassilyeva O., Buvaylo E., Skelton B.
  С. хх-хх

 7. Система подвійних вольфраматів і молібдатів MR(EO4)2, M – NH4, Ag, Cu, Ti; R – тривалентний метал; E – Mo, W
 8. Перепелиця О., Максін В.
  С. хх-хх

 9. Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану
 10. Дзязько О., Неділько С., Фесич І., Войтенко Т., Зеленько М., Бондар О.
  С. хх-хх

 11. Координаційні сполуки кобальту та купруму з КАФ лігандом N,N'-дибензил-N''-трихлорацетилфосфортриамідом
 12. Зозуля В., Шатрава Ю., Слива Т., Овчинніков В., Амірханов В.
  С. хх-хх

 13. ІЧ-спектрометричні та термогравіметричні дослідження комплексів кобальту, купруму та цинку на основі гліфосату
 14. Аблятіпова А., Беруашвілі Т., Губіна К.
  С. хх-хх

 15. Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом
 16. Стругацька М., Олишевець І., Овчинніков В., Амірханов В.
  С. хх-хх

 17. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду
 18. Ковалик А., Тананайко О.
  С. хх-хх

 19. Вплив поверхнево-активних речовин на флюоресцентні властивості флуоресцеїну
 20. Кловак В., Лелюшок С., Куліченко С., Запорожець О.
  С. хх-хх

 21. Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn–Al–Gd
 22. Котова Н., Головата Н., Усенко Н.
  С. хх-хх

 23. Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів
 24. Івон Є., Ле В., Войтенко З.
  С. хх-хх

 25. Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду
 26. Шокол Т., Горбуленко Н., Хиля В.
  С. хх-хх

 27. Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації
 28. Крикун С., Левков І., Єгорова Т., Войтенко З.
  С. хх-хх

 29. Закономірності кислотного гідролізу блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид
 30. Куницька Л., Желтоножська Т.
  С. хх-хх

 31. Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону
 32. Юхименко Н., Харченко О., Смокал В., Колендо О.
  С. хх-хх

 33. Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразол-вмісного гетероциклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі
 34. Вишневський Д., Овденко В., Павлов В., Мокринська О., Давиденко М.
  С. хх-хх

 35. Адсорбційно-напівпровідниковий сенсор монооксиду вуглецю, створений на основі нанорозмірного матеріалу Pt/SnO2
 36. Юрченко Д., Олексенко Л., Максимович Н., Федоренко Г., Матушко І.
  С. хх-хх

 37. Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої
 38. Міщенко Л., Криницька К., Павленко В., Дуніч А.
  С. хх-хх

 39. Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів
 40. Кир’якулов В., Макеєв А., Кеда Т., Запорожець О.
  С. хх-хх