Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2010 рік

2010 рік

Випуск 48

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Неділько С., Наумова Д., Войтенко Т. Вивчення заміщень у Ві–вмісній ВТНП кераміці. - C. 4-5. PDF
 4. Затовський І., Городилова Н., Слободяник М. Мікрохвильовий синтез карбонат-вмісних гідроксиапатитів типу В. - C. 5-7. PDF
 5. Щербина М., Куліченко С. Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування. - C. 7-9. PDF
 6. Давиденко Ю., Павленко В., Фрицький І., Іскендеров І. Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом. - C. 9-11. PDF
 7. Трохименко А., Запорожець О., Голуб О. Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова. - C. 11-13. PDF
 8. Шевченко Г., Куліченко С. Вплив НПАР–стабілізованих емульсій на утворення та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонами ПАР. - C. 13-15. PDF
 9. Рева Т., Зайцев В., Трохименко О. Сорбціна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(ІІ), Hg(ІІ), Fe(ІІІ), Cu(ІІ), Cd(ІІ) та Pb(ІІ). - C. 15-18. PDF
 10. Горбачевський А., Дорощук В., Куліченко С., Кущевська Н. Міцелярно-екстракційне концентрування ртуті фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння. - C. 19-20. PDF
 11. Коваленко Н., Воловенко Ю. Практичне застосування деяких конденсованих імідазолів. - C. 20-24. PDF
 12. Затовський І. Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот. - C. 24-26. PDF
 13. Дорощук Р., Хаврюченко О., Лампека Р. Оцінка реакційної здатності п'ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання. - C. 26-28. PDF
 14. Федорчук О. Міцелярно-екстракційне концентрування алюмінію та феруму фазами неіонних поверхнево-активних речовин у присутності індукуючих добавок. - C. 28-30. PDF
 15. Тананайко О., Міськів Ю., Харітон Н. Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази. - C. 30-32. PDF
 16. Зенькович О. Особливості синтезу Ві–вмісних ВТНП сполук. - C. 32-35. PDF
 17. Крачко Т., Труш В., Слива Т., Труш Є., Коновалова І. Синтез та дослідження тетракіс-комплексів лантаноїдів з диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфатом. - C. 36-38. PDF
 18. Неділько С., Фесич І., Дзязько О., Дрозд В., Багінський І. Фазоутворення в системі La – Li – Sr – Co – O. - C. 38-40. PDF
 19. Халаф В., Зайцев В., Левчик В., Галицька О. Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії. - C. 40-42. PDF
 20. Кисіль А., Войтенко З. Вивчення взаємодії похідних 1-R-2-метил-1H-імідазо (2, 1-А) ізоіндолу з похідними малеїніміду. - C. 42-44. PDF
 21. Хаврюченко О., Голуб О. Експериментальне та квантовохімічне дослідження будови композитів полігідридсилоксана з фулереном С60. - C. 44-46. PDF
 22. Зайцев В., Трохименко О., Писарев Є. Актуальні питання контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах. - C. 47-49. PDF
 23. Старова В., Костюк О., Куліченко С. Ізоелектрична точка білків у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів. - C. 49-53. PDF
 24. Неділько С., Шафорост Ю., Зенькович О. Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123. - C. 53-54. PDF
 25. Магеррамов А., Мирзоева М., Гасанов В., Садыхова Н., Аллахвердиев М., Хиля О., Іщенко В. Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола. - C. 55-58. PDF