Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2013 рік

2013 рік

Випуск 49

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7±z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) 0<=x<=0,6. - C. 5-7. PDF (eng) PDF (укр)
 4. Куліченко В., Неділько С., Дзязько О., Фесич І., Чорновол В., Вітовецька Т. Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів. - C. 7-11. PDF (eng) PDF (укр)
 5. Олишевець І., Каряка Н., Труш В., Слива Т., Амірханов В. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом. - C. 11-13. PDF (eng) PDF (укр)
 6. Крачко Т., Труш В., Знов’як К., Слива Т. Комплекси лантаноїдів(ІІІ) на основі фосфорильованих сульфамідів: синтез та спектральні дослідження. - C. 13-16. PDF (eng) PDF (укр)
 7. Казаков-Кравченко О., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. - C. 16-18. PDF (eng) PDF (укр)
 8. Гавриленко О., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу. - C. 18-21. PDF (eng) PDF (укр)
 9. Захарченко Б., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів. - C. 21-23. PDF (eng) PDF (укр)
 10. Трохимчук А., Гудима Н., Горда Р. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті. - C. 24-26. PDF (eng) PDF (укр)
 11. Циганович О., Сірик О., Трохимчук А. Різнолігандні комплекси деяких перехідних металів на поверхні силікагелів, модифікованих нітрогенвмісними лігандами. - C. 27-30. PDF (eng) PDF (укр)
 12. Трохименко О., Бойченко Д., Сухан В. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду. - C. 30-32. PDF (eng) PDF (укр)
 13. Кеда Т. Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом. - C. 33-35. PDF (eng) PDF (укр)
 14. Ракс В., Моторикін Є., Левчик В., Зайцев В. Визначення ментолу у льодяниках "Травісил”. - C. 35-38. PDF (eng) PDF (укр)
 15. Воловенко О., Запорожець О. Взаємодія паладію(ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю. - C. 38-40. PDF (eng) PDF (укр)
 16. Трохименко А., Запорожець О. Іодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту. - C. 40-42. PDF (eng) PDF (укр)
 17. Левчик В., Зуй М. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону. - C. 43-45. PDF (eng) PDF (укр)
 18. Клипа К., Задерко О., Діюк В., Іщенко О. Кінетика газофазного бромування активованого вугілля. - C. 45-48. PDF (eng) PDF (укр)
 19. Іщенко О., Гайдай С., Захарова Т., Бєда О., Карташова Т. Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі. - C. 48-51. PDF (eng) PDF (укр)
 20. Яцимирський А. Розрахунок pKa фенолів та тіолів як моделі для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі. - C. 51-53. PDF (eng) PDF (укр)
 21. Milokhov D., Khilya O., Volovenko Yu. Synthesis of 2,6-diamino-5-hetarylpyrimidines as potential antifolates. - C. 53-55. PDF (eng) PDF (укр)
 22. Шабликіна О., Чумаченко С., Іщенко В., Хиля В. Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами. - C. 56-58. PDF (eng) PDF (укр)
 23. Krykun S., Yegorova T., Levkov I., Voitenko Z. Synthesis of 4-amino-benz(f) oisoindole derivatives by reaction 1-amino-2-arylisoindoles with maleimides. - C. 58-61. PDF (eng) PDF (укр)
 24. Веселовска М., Шилін С., Хиля В. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном. - C. 62-64. PDF (eng) PDF (укр)
 25. Шабликіна О., Іщенко В., Чумаченко С., Хиля В. Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину. - C. 64-66. PDF (eng) PDF (укр)
 26. Єгорова Т., Войтенко З., Ільченко А. Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу. - C. 66-68. PDF (eng) PDF (укр)