Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2014 рік

2014 рік

Випуск 50

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Левчик В., Зуй М. Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних. - C. 5-12. PDF (eng) PDF (укр)
 4. Паустовська А., Сушко В., Бойко Г., Зінько Л., Запорожець О. Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів. - C. 13-17. PDF (eng) PDF (укр)
 5. Цирульнева Ю., Запорожець О. Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об'єктах. - C. 17-26. PDF (eng) PDF (укр)
 6. Войтенко Т., Неділько С., Головченко О., Зеленько М. Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212. - C. 26-28. PDF (eng) PDF (укр)
 7. Гаголкіна З., Лобко Е., Козак Н., Гомза Ю., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Стецюк О. Вплив введення in situ гетерополіядерних комплексів Сu3Mn на cтруктуру та властивості сітчастих поліуретанів. - C. 29-32. PDF (eng) PDF (укр)
 8. Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу Мангану(II) з 1,10-фенантроліном. - C. 32-35. PDF (eng) PDF (укр)
 9. Будняк Т., Яновська Е., Іщенко М., Тьортих В. Адсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом. - C. 35-38. PDF (eng) PDF (укр)
 10. Кисельов Д., Овчинніков В., Амірханов В., Ставицька С., Циба М., Піддубна О., Пузій О. Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(ІІ) та La(ІІІ). - C. 38-41. PDF (eng) PDF (укр)
 11. Горда Р., Трохимчук А., Легенчук О. Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами. - C. 41-43. PDF (eng) PDF (укр)
 12. Лісняк В. Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору. - C. 44-46. PDF (eng) PDF (укр)
 13. Бучик С., Іщенко A., Тананайко О. Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок. - C. 46-50. PDF (eng) PDF (укр)
 14. Захарків І., Зуй М. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів. - C. 50-52. PDF (eng) PDF (укр)
 15. 15. Трохименко А., Запорожець О. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату. - C. 52-55. PDF (eng) PDF (укр)
 16. Трохименко О., Бойченко Д., Сухан В. Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції. - C. 55-57. PDF (eng) PDF (укр)
 17. Кулинич О., Антонюк Ю., Старова В., Янчук М., Запорожець О. Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами. - C. 58-60. PDF (eng) PDF (укр)
 18. Коноплицкая Е., Зайцева Г., Кобылинская Н., Крониковский О., Зайцев В. Влияние условий синтеза на протолитические и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного пропилтиоэтиламином. - C. 61-64. PDF (eng) PDF (укр)
 19. Nifantiev K., Byeda O., Ischenko E., Mischanchuk A. The methanation of CO2 over Co-Ni/Al2O3 catalysts at atmospheric pressure. - C. 64-66. PDF (eng) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 20. Усенко Н., Котова Н., Іванов М., Головата Н. Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом. - C. 67-70. PDF (eng) PDF (укр)
 21. Varenikov A., Serdiuk I., Roshal A. Spectral and basic properties of flavones in the ground and excited states. - C. 70-73. PDF (eng) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 22. Sanin E., Novikov A., Roshal A. Investigations of bis-chromophore systems: relationship between spectral behaviour and charge transfer in 2-(3-coumaroyl)-benzopyrylium perchlorates. - C. 74-77. PDF (eng) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 23. Шабликіна О., Шиманська Н., Іщенко В., Хиля В. Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл)ізокумаринів. - C. 77-80. PDF (eng) PDF (укр)
 24. Babich K., Krupka O., Smokal V., Kolendo A. Synthesis of benzylidene and azocontaining polymers for photophisical application. - C. 80-82. PDF (eng) PDF (укр) PDF (укр аннотація)