Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Весь Архів 2015 рік

2015 рік

Випуск 51

 1. Титульна PDF
 2. Зміст PDF
 3. Давиденко М., Кокозей В., Студзинський С., Петрусенко С., Плюта Н. Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca. - C. 5-8. PDF (ENG) PDF (укр)
 4. Захарченко Б., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. Дослідження будови комплексу паладію(II) на основі 3-(2-піридил)-5-циклопропіл-1,2,4-триазолу. - C. 8-11. PDF (ENG) PDF (укр)
 5. Ващенко О., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3'-(2,2'-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу. - C. 11-13. PDF (ENG) PDF (укр)
 6. Казаков-Кравченко О., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді(II) на її основі. - C. 14-15. PDF (ENG) PDF (укр)
 7. Ковальська Н., Каряка Н., Ліціс О., Кулешова О., Хиля О., Слива Т., Амірханов В. Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами. - C. 16-19. PDF (ENG) PDF (укр)
 8. Трохимчук А., Андріанова О., Сірик О. Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б. - C. 19-23. PDF (ENG) PDF (укр)
 9. Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод. - C. 23-27. PDF (ENG) PDF (укр)
 10. Стретович В., Смик Н., Линник Р., Запорожець О. 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів. - C. 28-31. PDF (ENG) PDF (укр)
 11. Трохименко О., Сухан В. Оптимізація каталітичної ферум(III)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею. - C. 31-33. PDF (ENG) PDF (укр)
 12. Трохименко О., Трохименко А., Запорожець О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту. - C. 34-36. PDF (ENG) PDF (укр)
 13. Погребняк О. Cпектрофотометричне визначення тіоціанатів N,N,N',N'-тетраетилбензидином. - C. 36-39. PDF (ENG) PDF (укр)
 14. Трохимчук А., Андріанова О., Сірик О. Аналітична форма силікагелю, модифікованого ксиленоловим оранжевим, для визначення ванадію(V). - C. 40-42. PDF (ENG) PDF (укр)
 15. Паустовська А., Запорожець О., Поліщук К., Коноваленко А. Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках. - C. 42-47. PDF (ENG) PDF (укр)
 16. Усенко Н., Котова Н., Іванов М., Головата Н. Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання. - C. 48-51. PDF (ENG) PDF (укр)
 17. Веселовська К., Веселовський В., Діюк В., Місчанчук Б., Бєда О., Іщенко О. Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2. - C. 51-54. PDF (ENG) PDF (укр)
 18. Жлуденко М., Захарова Т., Гайдай С., Яцимирський А. Активність Co-Ni нанесених на терморозширений графіт та SiC каталізаторів в реакції СО22 - C. 54-57. PDF (ENG) PDF (укр)
 19. Гріщенко Л. Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів. - C. 57-61. PDF (ENG) PDF (укр)
 20. Лозинський О., Шокол Т., Горбуленко Н., Хиля В. Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано(2,3-f)хромен-4,10-діону. - C. 61-63. PDF (ENG) PDF (укр)
 21. Shokol T., Gorbulenko N., Khilya V. Features of the α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride. - C. 63-65. PDF (ENG) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 22. Kulai I., Mazieres S., Kovtunenko V., Voitenko Z. Synthesis and structure characterization of (tritolylstannylthio)(triphenylstannyl)methyl triphenylstannanecarbodithioate. - C. 66-68. PDF (ENG) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 23. Krykun S., Korshunova O., Levkov I., Yegorova T., Voitenko Z. Synthesis of new bis-Michael adducts and rearranged Michael-Diels-Alder adducts of the second type by reaction of 1-aminoisoindol with functionalized maleimides. - C. 68-71. PDF (ENG) PDF (укр)
 24. Козел Г., Гетьманчук Ю., Куницька Л., Павлов В., Чуприна М., Давиденко М. Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації. - C. 72-75. PDF (ENG) PDF (укр) PDF (укр аннотація)
 25. Filimonova Y., Ovdenko V., Kolendo А., Kronikovskiy О. Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes. - C. 76-80. PDF (ENG) PDF (укр)
 26. Давиденко І. Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу. - C. 80-83. PDF (ENG) PDF (укр)