Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Етичні норми журналу

Етичні норми журналу

При публікації наукових результатів редакційна колегія дотримується етичних норм відповідно до рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics). Подання статті на розгляд редакції означає, що вона містить одержані авторами нові оригінальні наукові результати, які раніше не опубліковані, а автори погоджуються з етичними нормами видання. Кожну статтю розглядають рецензенти, які можуть вільно висловлювати мотивовані зауваження відносно відповідності матеріалу профілю видання, новизни, достовірності представлених результатів та ін. Рецензенти повинні дотримуватись принципу конфіденційності рецензованих матеріалів. Рекомендації рецензентів є підставою для прийняття рішення про публікацію статті. При наявності будь-яких конфліктів інтересів рецензент повинен повідомити про це редакційну Раду. Будь які суперечливі питання, пов’язані з авторством наукових результатів, їх можливою фальсифікацією та плагіатом, розглядаються редакційною Радою. У випадку підтвердження плагіату або фальсифікації результатів стаття відхиляється.