Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Про журнал

Про журнал

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія” – наукове фахове видання, у якому публікуються оригінальні статті теоретичного й експериментального спрямування, що містять результати дослідження властивостей, особливостей отримання, будови і застосування нових неорганічних й органічних сполук та закономірностей сорбційних взаємодій в аналітичній хімії.

Основне завдання видання – ознайомлення наукової спільноти з результатами новітніх досліджень українських і міжнародних науковців у галузях неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук.

До друку приймаються рукописи українською, російською та англійською мовами загальним обсягом 4–6 сторінок. Кожна стаття проходить рецензування членами редакційної колегії та/або провідними фахівцями з відповідного наукового напрямку. За результатами рецензування рукопис може бути рекомендований до друку, повернений авторам для доопрацювання або відхилений.

Журнал зареєстровано Державною реєстраційною службою України,
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19960-9760Р від 17.05.2013.

Згідно з наказом МОН України № 153 від 14.02.2014 р. "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія" включено до Переліку наукових фахових видань України.

Періодичність виходу номерів журналу – 1–2 рази на рік.

Рік заснування журналу – 1958.

Засновник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Адреса редколегії – 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 12, хімічний факультет.