Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Про журнал

Про журнал

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія” – наукове фахове видання, у якому публікуються оригінальні статті теоретичного й експериментального спрямування, що містять результати дослідження властивостей, особливостей отримання, будови і застосування нових неорганічних й органічних сполук та закономірностей сорбційних взаємодій в аналітичній хімії.

Основне завдання видання – ознайомлення наукової спільноти з результатами новітніх досліджень українських і міжнародних науковців у галузях неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук.

До друку приймаються рукописи українською та англійською мовами загальним обсягом 4–6 сторінок. Кожна стаття проходить рецензування членами редакційної колегії та/або провідними фахівцями з відповідного наукового напрямку. За результатами рецензування рукопис може бути рекомендований до друку, повернений авторам для доопрацювання або відхилений.

Журнал зареєстровано Державною реєстраційною службою України,
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19960-9760Р від 17.05.2013.

Згідно з наказом МОН України № 153 від 14.02.2014 р. "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія" включено до Переліку наукових фахових видань України.

Періодичність виходу номерів журналу – 1–2 рази на рік.

Рік заснування журналу – 1958.

Засновник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Адреса редколегії – 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 12, хімічний факультет.