Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хімія
Головна Правила оформлення статей

Правила оформлення статей

Рукописи, підготовлені відповідно до наведених нижче Правил, слід надсилати на адресу електронної поштової скриньки oksananadtoka@ukr.net.

Завантажити PDF/Download PDF

Вимоги до тексту статті Структура публікації
Правила оформлення матеріалів Рекомендації щодо оформлення тексту

Вимоги до тексту статті

Текст статті надається у вигляді файлу формату Microsoft Word (*.doc, *.docx) без використання стильової розмітки. Для набору основного тексту використовується шрифт Arial з кеглем 9 pt з одинарним інтервалом між рядками. Формат сторінки А4 (210?297 мм), поля: верхнє – 2,54 см, нижнє – 2,0 см, ліве і праве – 1,8 см, відступ від краю верхнього і нижнього колонтитулів – 1,7 см. Перед і після назви статті залишається один вільний рядок. Відступ першого рядка кожного абзацу становить 0,5 см і виконується засобами Microsoft Word, форматування відступів абзаців за допомогою пробілів чи табуляції неприпустиме.

Структура публікації

Матеріали статті слід подавати в такій послідовності: